Obcházení skály

14. února 2015 v 18:00
Velký tmavý otvor tě asi vystrašil a rozhodl jsi se tedy jít podél skály.

Neušel jsi však ani dvacet kroků, když tu vidíš na skále vytesán číselný nápis MDCLXXIX. Nejspíš to tam zanechal nějaký historik...

Jdeš pomalu dál a konečně se dostáváš z lesa ven.

Stojíš na okraji lesa a před tebou se rozléhá nádherná krajina, plná polí a luk. Obloha je jasně modrá a slunce pěkně hřeje do obličeje. V dálce jsou vidět nějaké pahorky a hele - tamhle vpravo je nějaká vesnička.

Najednou zase slyšíš zvuk kopyt, jak se z dálky pomalu přibližují...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schovat se před jezdci
Zůstat na místě a počkat