Město

14. února 2015 v 18:00
"Ne, já tam prostě musím jít. Musím se dostat do toho města." trváš na svém.

"Dobře, ale pamatuj, buď opatrný. A tady ti dám něco na cestu. Našla jsem to jednou na cestě a myslím, že to také patří do toho města. Tak to tam prosím odnes zpět." a podává ti kreditní kartu.

S údivem na ni zíráš, ale přijímáš dar a odcházíš.

.
.
.
.
.
.

"Konečně město. A hele nějaký výstražný plakát, co na něm asi bude?"

POZOR VŠEM OBČANŮM! Z MÍSTNÍHO ÚSTAVU PRO DUŠEVNĚ SLABÉ UTEKLA ŽENA A NĚKOLIK DALŠÍCH PACIENTŮ! DRŽTE SE OD NICH DÁL, MOHOU BÝT NEBEZPEČNÍ.

Tak už ti je všechno jasné. Tedy, alespoň to, co říkala ta bláznivá ženská v chalupě. Ale pořád nechápeš, co se vlastně stalo. Kde jsi se v tom lese vzal?

Tamhle je bankomat, co vyzkoušet tu kartu? Měl bych ji odnést na policii. Nebo ne? Ale ta ženská mi nedala přece pin. Nebo ho znám?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odnést kartu na policii
Zkusit zadat pin