Jezdci na koních

14. února 2015 v 18:00
"Kdo jsi člověče?" Zeptal se jezdec s velikým černým kloboukem.

"Já jsem...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povědět pravdu
Lhát