Vykonání potřeby v lese

19. září 2012 v 23:11
Šel jsi na malou k nejbližšímu smrčku.

Zrovna v tu nejnevhodnější chvíli se cosi šustlo ve větvích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------