Ve skále

19. září 2012 v 23:44
Vešel jsi do temné skály a jdeš stále hlouběji a hlouběji.

Jdeš dlouho...

...

...

...

...

...

...

...


...


...


...


...


...


...

pořád jdeš...

...


...


...

...


...


...


...


...


...


...


...


...


Čvacht! Šlápl jsi do nějaké louže.

...


...

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...

...


...


...


...


...


...


...


...


...


Stále jdeš dál... boty pomalu osychají


...


...


...


...


...


...


...


...Kolem hlavy ti prolétl netopýr. Trochu jsi se lekl, ale pokračuješ dál...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Náhle vidíš světlo a vánek čerstvého vzduchu ti pošimrá nos...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Vyšel jsi ven a ejhle! Jsi venku z lesa a támhle je vidět cestička.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------