Stařenka

26. září 2012 v 20:06
Vydal jsi se směrem doprava.

Jdeš po prašné cestičce a cestou stále dumáš nad tím, co se stalo.

Najednou před sebou vidíš starou babičku, jak se pomalu belhá s otýpkou roští přímo naproti tobě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------